FAQ по трудовому законодавству

Які види відпусток мають в Україні працівники згідно українського законодавства?

Згідно українського законодавства працівники мають право на наступні види відпусток:

 • щорічні відпустки:
  • основна відпустка (24 календарні дні, законом, індивідуальним чи колективним договором може бути встановлена більша тривалість);
  • додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (до 35 днів працівникам, які займають посади та працюють у відповідних умовах, список встановлюється Кабінетом Міністрів України);
  • додаткова відпустка за особливий характер праці (окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або робота в особливих географічних умовах згідно списку встановленому Кабінетом Міністрів України, ненормований робочий день );
  • інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;
 • додаткові відпустки у зв'язку з навчанням (в залежності від закладу освіти та курсу до 80 календарних днів);
 • додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни (14 календарних днів)
 • творча відпустка;
 • відпустка для підготовки та участі в змаганнях;
 • соціальні відпустки:
  • відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (126 календарних днів, для окремих категорій осіб - 160);
  • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  • відпустка у зв'язку з усиновленням дитини (70 календарних днів);
  • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи (10 календарних днів);
 • відпустки без збереження заробітної плати :
  • обов’язкова – до 14 календарних днів (для деяких категорій інша тривалість),
  • за згодою сторін – до 15 календарних днів на рік.

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.

Чи є відмінності від строків та порядку отримання відпусток громадянами України та іноземцями чи особами без громадянства?

Іноземці та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України.

Яка тривалість щорічної основної відпустки?

24 календарні дні, якщо законом, індивідуальним чи колективним договором не встановлена більша тривалість.

Як розраховується час роботи, за який гадається щорічна основна відпустка?

Розрахунок часу, за який в працівника виникає право на щорічну основну відпустку здійснюється роками, починаючи від дати працевлаштування працівника.

Чи враховуються святкові дні при розрахунку відпустки?

Дні державних свят, а саме:

1 січня - Новий рік
7 січня - Різдво Христове
8 березня - Міжнародний жіночий день
1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих
9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги)
28 червня - День Конституції України
24 серпня - День незалежності України
14 жовтня - День захисника України.
7 січня - Різдво Христове
один день (неділя) - Пасха (Великдень) 
один день (неділя) – Трійця,

не враховуються при розрахунку відпустки.

Чи враховуються дні тимчасової непрацездатності під час відпустки?

У випадку настання тимчасової непрацездатності під час відпустки, відпустка продовжується на дні тимчасової непрацездатності.

Хто може отримати додаткову відпустку на дітей?

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів

Чи обов’язково укладати трудовий договір з працівником в письмовій формі?

Трудовий договір з працівником укладається лише в письмовій формі або у вигляді окремого документу, або шляхом видання наказу про прийняття працівника на роботу, в якому мають бути зазначені всі істотні умови трудового договору, і зі змістом якого, працівник має бути ознайомлений під розпис. Недотримання письмової форми трудового договору є підставою для притягнення працедавця до адміністративної відповідальності.

Чи обов’язково в штаті юридичної особи має бути працевлаштований інвалід?

В юридичній особі, середньооблікова чисельність штатних працівників якої є від 8 до 25 чоловік, має бути створено 1 робоче місце для інваліда. Для юридичних осіб з середньообліковою чисельністю штатних працівників понад 25 чоловік, норматив робочих місць для працевлаштування інваліда становить 4% від середньооблікової чисельності штатних працівників.

Які документи має надати працівник роботодавцеві для працевлаштування
 • Паспорт;
 • Реєстраційну картку платника обов’язкових платежів та зборів (ідентифікаційний код);
 • Трудова книжка, якщо це буде основне місце роботи;
 • Документи про освіту;
 • Документи про сімейний стан та наявність дітей;
 • Документи, які підтверджують наявність певних соціальних пільг та гарантій;
 • Приписне посвідчення чи військовий квиток (довідка військкомату);
 • Документи про стан здоров’я (для осіб молодших 17 років, для працевлаштування на роботу, яка передбачає виконання тяжких чи шкідливих робіт, у інших випадках, встановлених законодавством)
Яка процедура працевлаштування працівника?

Особа подає уповноваженій особі працедавця документи, необхідні для укладення трудового договору.
Після укладення трудового договору нового працівника ознайомлюють з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором (якщо колективний договір укладено), іншими локальними нормативними актами працедавця (за необхідності), проводять інструктажі з охорони праці (вступний та на робочому місці), ознайомлюють з правилами техногенної безпеки та діями в надзвичайних ситуаціях, визначають робоче місце.

Випробувальний строк. Скільки він триває?

З метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, працівнику може встановлюватися випробування. Строк випробування становить : для робітників робочих спеціальностей – не більше 1 місяця;
для робітників інших категорій – до 3 місяців, а в окремих випадках – до 6 місяців.

Чи потрібно отримувати згоду працівника для переведення його на іншу роботу чи зміну істотних умов трудового договору?

Переведення на іншу роботу чи інші зміни істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших) можливе лише за згоди працівника.
У випадку, якщо працівник заперечує про переведення його на іншу роботу чи зміну істотних умов трудового договору, такого працівника попереджається в письмовій формі про наступні зміни, які набудуть чинності через 2 місяці з моменту його попередження та його подальше вивільнення з підстав небажання продовжити роботу в нових умовах.

Які є підстави припинення трудового договору?

Підставами припинення трудового договору є:

 • угода сторін;
 • закінчення строку строкового трудового договору, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення;
 • призов або вступ працівника або власника - фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин третьої та четвертої статті 119 Кодексу законів про працю України;
 • розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39 КЗпП України), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41 КЗпП України) або на вимогу профспілкового, чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45 КЗпП України);
 • переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;
 • відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці;
 • набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;
 • укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції", встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення;
 • з підстав, передбачених Законом України "Про очищення влади";
 • підстави, передбачені контрактом
Як розраховується строк звільнення при звільненні за власним бажанням

При поданні робітником заяви про звільнення за власним бажанням двотижневий строк попередження починає відраховуватися з наступного календарного дня, що слідує за днем подання заяви.

Чи є день звільнення робочим днем?

День звільнення працівника є останнім робочим днем такого працівника.

30.03.2016 Повернутись

Відгуки

Немає відгуків.

Залишити відгук

Оцінити

Нові