Зовнішньоекономічний договір в електронній формі, інвойс - первинний документ!!!

Якщо даний проект закону буде підписаний президентом України, то штучні бар'єри на шляху введення валютної виручки експортерами послуг (в переважній більшості ІТ сектор) будуть зняті. 

Законопроектом пропонується виключити вимогу про матеріальність угоди в Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Крім того, частина друга статті 6 доповнюється новими реченнями, відповідно до яких:

  • зовнішньоекономічний договір (контракт), може укладатися в електронній формі;
  • у разі експорту робіт (послуг), зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунку (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за виконані роботи, надані послуги.

Проектом Закону також вносяться зміни та доповнення до Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».

Зокрема з частини першої статті 1 виключається положення, яке стосується контролю повернення валютної виручки при експорті робіт (послуг), прав інтелектуальної власності. Таким чином, контроль за поверненням валютної виручки здійснюватиметься виключно у відношенні експорту продукції.

Крім того, статтю 1 доповнено новими частинами другою та третьою, які передбачають:

  • Вимоги щодо валютного контролю не поширюються на експорт робіт (послуг), прав інтелектуальної власності.
  • З метою ідентифікації валютної виручки як такої, що отримана від експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності, банки мають право вимагати від резидентів надання виставленого нерезиденту рахунку (інвойсу). При цьому, банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову складених іноземною мовою документів, у тому числі рахунку (інвойсу), крім викладених англійською мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням українською (англійською) мовою.

Доповнення до статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» уточнюють поняття «первинний документ», передбачаючи, що це документ, який, у тому числі, дає дозвіл на здійснення господарської операції або підтверджує її здійснення.

Зміни до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» передбачають, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі.

Одними з обов’язкових реквізитів цих документів передбачається встановити, крім особистого підпису, аналогу власноручного підпису, додатково електронний підпис або електронний цифровий підпис, а також електронний підпис одноразовим ідентифікатором.

Для операцій з експорту робіт (послуг) рахунок (інвойс), який містить передбачений абзацом сьомим цієї частини реквізит лише експортера, виступає первинним документом та є достатнім для підтвердження здійснення господарської операції.

Таким чином, можливість укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) не лише в письмовій формі, а також запровадження рахунку (інвойсу), у тому числі електронного, повинно спростити процедуру укладення зовнішньоекономічних договорів. Інвойс міститиме усі необхідні реквізити, оплата рахунку нерезидентом означатиме прийняття виконаних робіт та замінить підписи і печатки. Перевагами запровадження рахунку (інвойсу) для операцій з експорту послуг (робіт) є те, що він підтверджуватиме згоду контрагента-нерезидента із ціною та іншими умовами договору.

При цьому, бізнес матиме змогу дуже швидко і легально укладати угоди, а банки матимуть змогу здійснювати ідентифікацію валютної виручки як такої, що отримана від експорту послуг.

Також, заборона банкам вимагати перекладу документів з англійської мови повинно сприяти інтенсифікації укладенню угод резидентами, оскільки спроможності комерційних банків забезпечити переклад документів є набагато ширшими, ніж у представників малого та середнього підприємництва.

Визнання рахунку (інвойсу) первинним обліковим документом повинно спростити процедури ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також демократизувати взаємовідносини бізнесу і фіскальних органів.

03.11.2016 Повернутись

Відгуки

Немає відгуків.

Залишити відгук

Оцінити

Нові