Абонентське обслуговування

 • Юридичний супровід
  1. Усні і письмові консультації.
  2. Підбір нормативних правових актів з поставленого питання
  3. Перевірка і аналіз юридичної документації фірми, правова експертиза документів
  4. Підготовка письмових документів
  5. Зміни в статутних документах і реєстрація їх в контролюючих органах
  6. Участь в переговорах
  7. Участь в судових процесах
 • Кадровий супровід
  1. Прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства
  2. Формування і ведення особових справ працівників, внесення в них змін
  3. Оформлення і ведення трудових книжок
  4. Облік відпусток працівників, складання графіків відпусток
  5. Оформлення карток пенсійного страхування, інших документів необхідних для
  6. Консультування з питань кадрового обліку
  7. При необхідності здача звітності в державні органи
 • Бухгалтерські послуги
  1. Поточне ведення бухгалтерського і податкового обліку; розрахунок податків, зборів і обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством України;
  2. Допомога в складанні і оформленні внутрішньої документації і звітності, складання і оформлення зовнішньої бухгалтерської документації і звітності;
  3. Представництво інтересів клієнтів в податковій інспекції, позабюджетних фондах, органах статистики;
  4. Оптимізація оподаткування;
  5. Консультування з питань бухгалтерського обліку і оподаткування;

Нові