Інтелектуальна власність та ІТ право

 • Торгова марка:
  1. Національна реєстрація торгової марки в Україні.
  2. Міжнародна реєстрація торгової марки.
  3. Консультації з питань, які стосуються розпорядження майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності.
  4. Складання договору про надання ліцензії, договору про передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також інших договорів пов'язаних із правом авторства.
  5. Підготовка супровідних документів для державної реєстрації договорів на використання об'єкта права інтелектуальної власності.
 • Патентування:
  1. Консультації з питань реєстрації промислового зразка, винаходу (корисної моделі).
  2. Підготовка та подача пакета документів для подачі в Державний Департамент інтелектуальної власності України.
  3. Одержання патенту на промисловий зразок винахід (корисну модель).
 • Авторське право:
  1. Консультації з питань реєстрації авторських прав.
  2. Підготовка та подача пакета документів для подачі в Державний департамент інтелектуальної власності України.
  3. Одержання свідоцтва про реєстрацію авторського права.
 • Спростування недостовірної інформації в мережі Інтернет.
 • Послуги у сфері ІТ:
  1. Відкриття ІТ бізнесу в Україні.
  2. Юридичні послуги для стартапів.
  3. Юридичний супровід угод M&A.
  4. Реєстрація та захист авторських прав на результати комп'ютерного програмування.
  5. Представництво у відносинах замовників, розробників та авторів програмного забезпечення згідно законодавства національної та іноземної юрисдикцій.

Нові