Корпоративне право

 • Створення та реєстрація суб’єктів господарювання всіх організаційно-правових форм, а також відокремлених підрозділів юридичних осіб та неприбуткових організацій:
 1. Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).
 2. Приватне підприємство (ПП).
 3. Фізична особа-підприємець (ФОП).
 4. Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ).
 5. Повне товариство.
 6. Командитне товариство.
 7. Акціонерне товариство (ПАТ або ПрАТ).
 8. Виробничий кооператив.
 9. Предстаництво.
 10. Філія.
 11. Громадське об'єднання.
 12. Благодійна органзація.
 13. Об'єднання співласників багатоквартирного будинку (ОСББ).
 14. Асоціація.
 15. Корпорація.
 16. Політична партія.
 • Внесення реєстраційних змін:
 1. Зміна керівника.
 2. Зміна видів діяльності.
 3. Зміна складу засновників.
 4. Зміна місцезнаходження юридичної особи.
 5. Зміна назви юридичної особи.
 6. Зміна розміру статутного капіталу.
 • Реорганізація та ліквідація юридичних осіб:
 1. Злиття.
 2. Приєднання.
 3. Поділ.
 4. Перетворення.
 5. Ліквідація компанії за рішенням власника.
 6. Банкрутство.
 7. Ліквідація ФОП.
 • Купівля-продаж корпоративних прав.
 • Додаткові послуги:
 1. Розробка статутів та інших статутних документів (протоколи, рішення загальних зборів і т.д.).
 2. Проведення загальних зборів акціонерів (учасників), засідань правління, засідань наглядової ради, ревізійної комісії.
 3. Отримання інформації з реєстру (витяг, виписка, довідка).
 4. Виготовлення/зміна печатки.
 5. Отримання свідоцтва платника ПДВ/платника єдиного податку.
 6. Відкриття рахунку в банку.
 7. Внесення до реєстру неприбуткових організацій.
 8. Підтвердження відомостей про юридичну особу (форма 6).

Нові